O nas   Kontakt    Logowanie   Klinika zdrowia   Better Life Institute   Defending Your Health 
  
 e-mail
    strona startowa
INTRO   
  
Zdrowe przepisy
Zdrowe
przepisy
Terminarz spotkań
Terminarz
spotkań
Terminarz OnLine
Spotkania
OnLine
Prasa na temat zdrowia
Artykuły o
zdrowiu
Lekarz radzi
Lekarz radzi

Polecane książki
Polecane
książki
Ściaganie plików
Ściaganie
plików
  
Czas wchłaniania preparatów witaminowych i mineralnych


   Amerykański Związek Farmakologiczny (USP) ustala jakość i normy dla wszystkich produktów przemysłu far­maceutycznego, w tym również pre­paratów witamino­wych i mineralnych, Organizacja ta okre­śla czystość pro­duktów, czas rozpa­du, trwałość, a także jakość opakowań. Jednym z głównych elementów decydu­jącym o jakości pre­paratów witamino­wych jest ich czas dezintegracji, czyli czas w którym dochodzi do uwolnienia substancji odżywczych z tabletki.
   Preparat powinien być tak zbudowany ,aby jego rozpad nie nastąpił przed dotarciem do żołądka natomiast jak najszybciej po osiągnięciu fizjologicznych soków żołądkowych.
   Jako maksymalną granicę dla efektywnego roz­padu pojedynczych preparatów witaminowych i mineralnych oraz uwolnienia substancji od­żywczych. Testy dezintegracji (uwolnienia sub­stancji odżywczych z tabletki) przeprowadza się w laboratorium poprzez umieszczenie preparatu w roztworze symulującym soki żołądkowe.

Czy wiesz, że:
   Jak działają antyutleniacze? Tlen jest niezbędny do życia jednak w wyniku niektórych reakcji zachodzących przy udziale tlenu, jak np. utlenianie, mogą powstać toksycz­ne składniki nazywane wolnymi rodnikami. Tok­syny te łatwo wchodzą w reakcje i mogą powo­dować uszkodzenia komórek, co prowadzi do wielu chorób. Antyutleniacze takie jak witaminy C, E, beta-karoten, czy pierwiastek śladowy ­selen, pomagają chronić nasz organizm przed niszczącym działaniem wolnych rodników.