O nas   Kontakt    Logowanie   Klinika zdrowia   Better Life Institute   Defending Your Health 
  
 e-mail
    strona startowa
INTRO   
  
Zdrowe przepisy
Zdrowe
przepisy
Terminarz spotkań
Terminarz
spotkań
Terminarz OnLine
Spotkania
OnLine
Prasa na temat zdrowia
Artykuły o
zdrowiu
Lekarz radzi
Lekarz radzi

Polecane książki
Polecane
książki
Ściaganie plików
Ściaganie
plików
  
Tam gdzie nigdy deszcz nie padaWitamina A

   Wymagana dla dobrego funkcjonowania wzroku oraz wzrostu i rozwoju kości. Poma­ga w utrzymaniu zdrowej skóry i błon śluzo­wych, które zabezpieczają prawidłowe funk­cjonowanie organów ciała. Wiele funkcji im­munologicznych jest uzależnionych od wita­miny A.

Witamina D
   Pomaga w normalnym rozwoju kości i zę­bów; przyspiesza przyswajanie wapnia i fos­foru; ma decydujące znaczenie w metaboli­zmie wapnia i fosforu.

Witamina E
   Jest substancją przeciwutleniającą, zabez­piecza komórki organizmu, pomaga w normal­nym funkcjonowaniu czerwonych krwinek.

(B1) Tiamina

   Pomaga w metabolizmie węglowodanów oraz wytwarzaniu energii; konieczna dla nor­malnego funkcjonowania systemu nerwowego.

(B2) Ryboflawina

   Pomaga w przetwarzaniu pożywienia na energię oraz w powstawaniu czerwonych krwinek; stanowi element wielu procesów metabolicznych.

(B3) Niacyna

   Pomaga w uwolnieniu energii z węglowo­danów, tłuszczów i białka; pomaga w utrzy­maniu zdrowej skóry. Odgrywa ważną rolę w kontroli poziomu cukru we krwi.

(B6) Kwas pantotenowy

   Pomaga w uwolnieniu energii z pożywie­nia; kluczowy element w metabolizmie tłuszczów.

(B6) Pirydoksyna

   Odgrywa główną rolę w metabolizmie białka, systemie nerwowym i funkcjonowaniu systemu immunologicznego; bierze udział w procesie syntezy hormonów i czerwonych ciałek krwi.

B12 Kobalamina

   Istotna dla normalnego wzrostu oraz dla produkcji czerwonych ciałek krwi; ważna dla metabolizmu folanów, węglowodanów, tłusz­czów oraz niektórych rodzajów białka; poma­ga w utrzymaniu prawidłowych funkcji syste­mu nerwowego; ma zasadnicze znaczenie w syntezie DNA.
   Kwas foliowy Współpracuje z witaminą B 12. Pełni po­dobną funkcję.
Biotyna Uczestniczy w metabolizmie węglowoda­nów oraz w syntezie tłuszczów i białek.

Witamina C
   Ma zasadnicze znaczenie przy tworzeniu tkanki łącznej, kości oraz zębów; odgrywa ważną rolę w procesie gojenie się ran oraz jest istotna dla utrzymania zdrowej tkanki dziąseł; pomaga w rozkładzie tłuszczów; ułatwia absorpcję żelaza; działa przeciwutleniająco.

Wapń
   Odpowiedzialny za tworzenie się zdrowych kości i zębów; po zranieniu stymuluje krzep­nięcie krwi; konieczny dla normalnego funk­cjonowania mięśni i nerwów.

Fosfor wraz z wapniem
   Odpowiedzialny za zdrowe kości i zęby; reguluje proces uwal­niania energii pochodzącej z pożywienia. Element głównego źródła energii organi­zmu, trójfosforanu adenazyny i materiału genetycznego, DNA.

Magnez
   Konieczny dla prawidłowego funkcjonowa­nia mięśni (w tym mięśnia sercowego) oraz nerwów; uczestniczy w procesach metabo­licznych oraz tworzeniu materiału genetycz­nego, DNA.

Żelazo
   Istotny składnik hemoglobiny, która jest odpowiedzialna za transport tlenu we krwi; uczestniczy w procesach metabolicznych.

Cynk
   Ma zasadnicze znaczenie dla prawidło­wego wzrostu i rozwoju; uczestniczy w syntezie białka i jego trawieniu, gojeniu się ran; ma znaczenie dla dobrego stanu kości oraz stanowi element syntezy mate­riału genetycznego, DNA. Wpływa na funkcje odpornościowe organizmu. Jest kluczowym składnikiem głównego enzy­mu o właściwościach przeciwutleniają­cych w organizmie.

Jod
   Jako składnik hormonu tarczycy pomaga w regulacji wzrostu, rozwoju oraz metaboli­zmie energii.

Miedź
   Ułatwia przyswajanie żelaza. Konieczna dla prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego, zachowania zdrowego syste­mu kostnego oraz do syntezy białek. Skład­nik enzymu przeciwutleniającego. Odgrywa rolę w zabarwieniu skóry, włosów i oczu.

Mangan
   Konieczny dla prawidłowego rozwoju tkanki kostnej i łącznej; składnik enzymu odpowiedzialnego za syntezę kwasów tłuszczowych; uczestniczy w metabolizmie węglowodanów.

Selen
   Jako część składowa enzymu, pełni funk­cję przeciwutleniacza.

Chrom
   Konieczny dla prawidłowego metabolizmu glukozy; ma wpływ na metabolizm węglowo­danów, lipidów oraz białka.

Molibden
   Istotny składnik wielu enzymów znajdują­cych się w organizmie ludzkim.

   Czy wiesz, że:
   Kawa i herbata mogą obniżać przyswajanie żelaza (mogą obniżyć jego absorpcję nawet o 85 procent.
Najbardziej narażoną na niedobór witamin i minerałów grupą wiekową jest dorastająca młodzież.
U nastolatków najczęściej występuje niedobór wapnia, żelaza, witaminy A, B2 i B6. Uzupełnianie diety dzieci i młodzieży preparatami o charakterze imultiwitaminowym i mineralnym jest niezbędne i co potwierdzają badania naukowe.